Archief van
Categorie: Rechtspraak

Een straatverbod kan uitkomst bieden bij overlast

Een straatverbod kan uitkomst bieden bij overlast

Overlast? Kies voor een straatverbod

Een straatverbod opleggen is dé oplossing als u zich bedreigd of geïntimideerd voelt. Ook kan een straatverbod ervoor zorgen dat vervelende confrontaties uitblijven en situaties niet escaleren. Heeft u last van een vervelende ex of bijvoorbeeld een stalker? Dan kan een straatverbod uitkomst bieden. Maar wat zijn precies de regels van een straatverbod? En wat gebeurt er als deze overtreden worden? En wanneer mag een straatverbod eigenlijk aangevraagd worden?

Informatie over het aanvragen van een straatverbod

Een straat- of contactverbod wordt nooit zomaar, zonder goede reden, opgelegd. Een legitieme reden om zo’n straatverbod aan te vragen is bijvoorbeeld als u herhaaldelijk last heeft van ongewenst gedrag van een ander en dit een negatief effect op uw leven en uw welzijn heeft. Denk aan hevige angst, irritatie, stress en wantrouwen. Heeft u last van deze gevoelens? Neem dan contact op met een ervaren en bewezen advocatenkantoor. Zij kunnen u helpen met het snel en correct aanvragen van een straatverbod. Zo hoeft u zich straks niet meer gespannen te voelen in uw woning, onderweg naar werk of als u boodschappen gaat doen.

Verschillende manieren om een straatverbod aan te vragen

U kunt via een kort geding of via het strafrecht een straatverbod aanvragen. Waarvoor u ook kiest, het is verstandig een ervaren advocaat in te schakelen. Zo kan een advocaat contact opnemen met de officier van justitie. Eerstgenoemde zal dan alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat deze het straat- en/of contactverbod eist. Een ander voordeel is dat een advocaat u kan helpen bij het opstellen en indienen van een voegingsformulier. Hiermee kunt u een schadevergoeding eisen, ten gevolge van de overlast van de vervelende ex of de stalker. Ga op zoek naar een bewezen advocatenkantoor en laat u begeleiden in het aanvragen van een straatverbod.

Als een straatverbod overtreden wordt

Als een straatverbod overtreden wordt, volgen er hevige sancties. In de eerste plaats is er meestal sprake van een dwangsom, een boete. Bovendien kan de persoon direct verwijderd worden uit het gebied waar hij zich, zonder toestemming, bevindt. Blijken bovenstaande sancties onvoldoende aanmoediging te geven tot naleving van het verbod? Dan kan er altijd nog een lijfsdwang ingezet worden, waarbij de verbreker van het verbod voor enige tijd ingesloten wordt.

Meer weten over een straatverbod?

Wilt u meer weten over een straatverbod? Of voelt u de noodzaak er zelf een aan te vragen voor iemand? Ga dan op zoek naar een ervaren advocatenbureau. Zij helpen u graag aan passend advies en optimale ondersteuning wat betreft een straatverbod aanvragen.

Beter goed gemaakt dan slecht gejat?

Beter goed gemaakt dan slecht gejat?

Auteursrechten op internet?

Woensdag 8 juni jl. overhandigde rapper en muzikant Gers Pardoel een brief aan Nederlandse Europarlementariërs waarin door ruim drieduizend Nederlandse artiesten wordt gepleit voor ‘een eerlijke vergoeding voor het gebruik van zowel culturele als creatieve content’ door platforms op internet. Met dit nieuwsbericht laaide de discussie rondom auteursrechten op internet weer op. Want hoe zit het nu eigenlijk met die auteursrechten en publicaties op internet?

Een stukje geschiedenis

Auteursrecht of in het Engels ‘copyright’ is iets dat met de uitvinding van de boekdrukkunst werd uitgevonden. Vóór deze uitvinding was het simpelweg een te tijdrovende klus om een heel boekwerk met de hand over te schrijven en alleen voor monniken weggelegd. (Vandaar de term monnikenwerk.) Echter, toen de boekdrukkunst werd uitgevonden werd het eenvoudiger om werken te kopiëren en makers werden er zich van bewust dat zij het recht op exclusiviteit wilden hebben en hun werken werden beschermd.

Eisen aan auteursrecht

Auteursrechten bieden dus bescherming aan de makers van letterkunde, wetenschap en kunst. Dit kan ruim opgevat worden. Tot deze makers kunnen onder andere schrijvers, muzikanten en kunstenaars worden gerekend. Om in aanmerking te komen voor auteursrecht moeten de werken van kunstzinnige, wetenschappelijke of literaire aard aan de volgende eisen voldoen:

  • Het moet een origineel, creatief karakter hebben
  • De werken moeten zintuigelijk waarneembaar zijn
  • Het moet niet gericht zijn op het verkrijgen van een technisch effect

Duidelijk. Maar hoe zit dat dan met de verspreiding van dit soort werken op het internet?

De discussie

Al sinds begin jaren 90, met de opkomst van internet, zijn er wetten aangenomen die regelen wat wel en niet toegestaan is op internet. Echter hadden deze vooral betrekking op strafbare zaken als cybercriminaliteit en hacken. De discussie die momenteel heerst, gaat voornamelijk om de vraag in hoeverre internetplatforms een deel van hun winst aan de makers van content (zoals muziek) moeten afdragen. Volgens de regels hoeft dit nu niet en dat schiet bij veel artiesten en kunstenaars in het verkeerde keelgat.

Een dunne scheidingslijn

Een voorbeeld: het is enerzijds verboden om muziek te verspreiden zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Sites zoals Napster claimen echter dat zij geen muziek verveelvoudigen, maar enkel mensen bij elkaar te brengen die muziek met elkaar uitwisselen. Zoals u ziet, de scheidingslijn is dun.

Advocaat inschakelen?

Hoe dan ook, wanneer iemand zonder toestemming uw werk kopieert, kunt u daar tegen optreden, eventueel met hulp van een advocaat. Aan de hand van de situatie wordt bepaald welke stappen ondernomen moeten worden. Bekijk voor informatie eens de site van dit advocatenkantoor over auteursrechten.